Yasal

Sorumluluğun reddi̇

Bentley Europe, verilen bilgilerin güncelliğinden, doğruluğundan, bütünlüğünden veya kalitesinden sorumlu olmama hakkını saklı tutar. Eksik veya yanlış türdeki herhangi bir bilgi dâhil olmak üzere verilen bilgilerin kullanımından doğan zarara ilişkin yükümlülük talepleri, buna istinaden reddedilecektir.

disclaimer

.

.